Ettelugemise päev

20.10.2012 kell 12.00
Loodus Aino Perviku
muinasjutus
«Kunksmoor»Pereüritus, kus tutvusime Aino Perviku loominguga. Pakkusime vestlus-esitlus, ettelugemine,  multifilm, kirjanduse väljapanek.