Loomingukonkurss

25.04 - 25.05.2011 -
konkursi:
"Lood  Sillamäe  loodusobjektidest"

07.05. – 05.06.2011 Eestis tähistatakse Looduskaitsekuu ”Loodus on lähedal“.
 Sellega seoses kuulutab Sillamäe Linna Keskraamatukogu välja

25. aprillist – 25. maini 2011konkursi:
"Lood  Sillamäe  loodusobjektidest"

Konkursi tingimused

  • Sihtrühm: Sillamäe elanukud
  • Vanuseastmed (hindamisel):

- Algkooli 1. – 4. klass
- Põhikooli 5.-9. klass
- Gümnaasiumi 10. – 12. klass
- Täiskasvanud

  • Loodusobjektideksvõivad olla: kivid, taimed (sh puud, põõsad, lilled jt), maastik (pankrannik, soo, küngas, org jne) või mõni muu põnev objekt loodusest.
  •  Lood jagunevad: legendid, pärimused, esivanemate tarkused
  • Tööde maht: miinimum suurus 5 lauset (lisaks kohustuslikele andmetele), maksimum suurus 1 lk (A4, srift – Times New Roman12).
  •  Võistlustööd peavad olema varustatud järgmiste andmetega:

- Esitaja ees- ja perekonnanimi, aadress, klass, kool (täiskasvanutel – telefoni või e-post)
- Objekti asukoha kirjeldus (aadress)
- Töö pealkiri
- Soovitav on lisada foto või pilt

Tööde esitamine:

  • Tööde esitamise lõpptähtaeg: 25. mai 2011
  • Tööd saata elektrooniliselt märgusõnaga ”Jutuke” e-postile: JLIB_HTML_CLOAKING  või aadressil Kalda 12 40231 Sillamäe (lugemissaal)

Parimatele kirjutajatele on auhinnad.
Lisainfo: Tatiana Borisova, t. 392 4635