Emakeelepäev raamatukogus

14.03.2012 - «Tulevik lähtub kultuuripärandist. Emakeelepäev raamatukogus»
Vaata fotoalbum...


14.03 Sillamäe Linna Keskraamatukogus toimus «Tulevik lähtub kultuuripärandist» mälumäng.
See mäng on pühendatud Sillamäe juubelile  55 ning Emakeelepäevale, mis sündis 1996. aastal Ida-Virumaal väikeses alevikus Sondas. Selle tähtpäeva initsiaatoriks oli Sonda põhikooli tolleaegne direktor ja emakeeleõpetaja Meinhard Laks.
Raamatukogu saalis olid kogunenud Sillamäe õppeasutuste õpilased Kannuka,  Vanalinna, Eesti Põhikoolist ja Sillamäe Kutsekoolist.
Hindama võistkondade tööd aitasid Sillamäe Eesti Seltsi esindajad: Mare Krasilnikova-Pikker, Heidi Luts,  samuti Sillamäe Linnavalitsuse Haridus- ja Kultuuriosakonna peaspetsialisti Nadežda Skatško.
Selline mälumäng toimus meie raamatukogus kolmandat korda ja võitjaks said :
Nikita Andrianov  (Sillamäe Eesti Põhikool)
Kirill Ivanov (Vanalinna Kool)
Nikolai Ostrik (Vanalinna Kool)
Valentin Leushin
Knjazeva Liika (SKK)
Aleksandr Aleksandrin (SKK)
Suur tänu kõigile, kes võttis osa sellest üritusest!

 Ürituse eesmärgid:

•    Teha mitte-eestlastest noortele arusaadavamaks ja tähenduslikumaks eesti keele ja kultuuri sündmused;
•    Näidata noortele sündmuste mõju tänapäevale;

Teie osalusest palume teatada kuni 7.märtsini e-maili aadressile JLIB_HTML_CLOAKING  

Palume teatada järgmised andmed

Osaleja nimi (täielikult) Õppeasutus, klass või
kursus (grupp)
Vastutava isiku nimi ja telefoni number
     
     

Igast õppeasutusest kutsume 5 osalejat, need võivad olla õpilased alates 8.klassist.  Seoses sellega, et ürituse ülesanded on nii tunnetuslikud kui ka meelelahutuslikud, ei ole osalejate eesti keele valdamise tase väga tähtis.   
Mälumängus osaleb 5 võistkonda. Võistkonnad on moodustatud erinevate õppeasutuste esindajatest.
Mälumäng on pühendatud Sillamäe 55. juubelile. Ülesanded on seotud linna ajaloo ning tänapäevaga.

Saab kasutada iga võistkonna laual olevaid eesti-vene ja vene-eesti sõnastikke.

Kõiki osalisi tänatakse meenetega.


Võistkondade esinemisi hindab žürii koosseisus:

Mare Krasilnikova-Pikker – Sillamäe Eesti Seltsi esindaja
Heidi Luts  - Sillamäe Eesti Seltsi esindaja, lasteaed Pääsupesa
Nadežda Skatško – Sillamäe Linnavalitsus

Mälumängu koht ja kuupäev

14.märtsil 2012 (kolmapäev) kell 14.15
linna keskraamatukogus
 Каlda 12 Sillamäe

Ürituse korraldajad:

Sillamäe Linna Keskraamatukogu, Sillamäe Eesti Selts.
Üritust toetab Sillamäe Linnavalitsus, Kultuuriministeerium, Hasartmängumaksu nõukogu

Info: Irina Zamarina tel 392 4638