"Наши люди"

В Силламяэской библиотеке подходит к концу очередной проект по изучению эстонского языка.

Infoteaduste Instituut Tartu Ulikooli Viljandi Kultuuriakadeemia OSAKONNA TEATED JA UUDISED Tallinna Ulikooli Infoteaduste Instituut Tartu Ulikooli Eesti Raamatukoguhoidjate Uhing Sillamae Linna Keskraamatukogu Eesti Raamatukoguhoidjate Uhing Kutsestandard "Raamatukoguhoidja III, IV, V"Kutsestandard "Raamatukoguhoidja III, IV, V"