On-line viktoriin

  03.05. - 25.05.2011
  Räägime metsast!
on-line viktoriin

2011. aasta on ÜRO poolt välja kuulutatud kui rahvusvaheline metsa-aasta, mille eesmärk on tõsta elanikkonna teadlikkust säästlikust metsa-majandusest, looduskaitsest ja eri metsatüüpide jätkusuutlikust majandamisest. Metsa-aasta väärtustab inimese rolli metsas ja metsa tähtsust inimesele.