Infootsing internetist 2012

25.10.2012
Infootsing
internetist 2012:
võistlus

Päevajuhtlause „Kes valdab infot, kontrollib ka olukorda“. Osalejatele pakuti näidata oma otsingu oskust. Osalejad leidsid internetist  vajalikku infot ja vastasid võistluse küsimustele.