Juubel - Eesti Vabariik 100

  • Prindi

01.02. - 28.02.2019
Rahvusvaheline Eesti
Huumoriliidu karikatuurinäitus

Eesti Huumoriliidu esimees Andrus Tamm.
Eesti Huumoriliit esitleb Tallinna III rahvusvahelise karikatuurivõistluse “Juubel - Eesti vabariik 100“ näitust. Võistlusele saabus 370 tööd 106-lt karikaturistilt 30-st riigist üle maailma. 
Lisaks kodumaistele autoritele saatsid oma töid nii teiste Euroopa riikide kui ka kaugemate maade karikaturistid. Võistlusele saadetud karikatuuridest tunnistati teemale vastavateks ja pääsesid hindamisele 170 tööd. Ja nüüd asus tööle žürii koosseisus: Andrus Tamm (Eesti Huumoriliidu esimees) ning endised ja praegused karikaturistid Heinz Valk, Hardi Volmer, Eduard Tüür, Roman Matkiewicz, Gatis Sluka (Läti) ja Arünas Vaitkus (Leedu). 
Peale kahte anonüümset hääletamisvooru (žürii liikmed ei teadnud, kuidas teised on hääletanud ja kes on autorid), valiti esimeses voorus 5 punkti süsteemis välja 32 parimat. Seejärel jätkus hääletamine teises voorus, kus 10 punkti süsteemis hinnati eelmise vooru 32 paremat. Punktide kokku liitmisel sai parima tulemuse keskmise 8,71 punktiga Mojmir Mihatov Horvaatiast, teise auhinnalise koha sai Urmas Nemvalts Eestist 7,57 punktiga, aga kuna järgnevad 3 kohta said kõik võrdselt keskmiseks 7,29 punkti, siis kolmanda koha auhind läks jagamisele Sergei Semendyaevi (Ukraina), Priit Koppeli ja Tarmo Vaarmetsa (mõlemadEesti) vahel.
Karikatuurivõistlus ja -näitus on kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks ja viiakse ellu koostöös KÜSKi ja EV100 korraldustoimkonnaga.

Fotoalbum>>>


 
Estonian Humor Union proudly presents the III International cartoon competition “Jubilee-Estonian Republic 100“ exhibition, for which 370 works were received from 106 artists from over 30 different countries.
In addition to local artists, authors from European Union and farther countries also sent their work - 370 in total, but of those only 170 were on the proper subject and fit for evaluation. The jury consisted of the following people: Andrus Tamm (president of the Estonian Humor Union), current and former cartoonists Heinz Valk, Hardi Volmer, Eduard Tüür, Roman Matkiewicz, Gatis Sluka (Latvia) and Arünas Vaitkus (Lithuania).
There were two anonymous rounds of voting - the members of jury didn't know how others voted or who were the authors. The best 32 were chosen from 170 cartoons through a five-point system in the first round. The 32 best from the first round were then rated, using a ten-point system in the second round. After adding up the points, the best result, 8,71 points, went to Mojmir Mihatov from Croatia and the second award winning place to Urmas Nemvalts from Estonia with 7,57 points. The third place award was shared between Sergei Semendvaev (Ukraine), Priit Koppel (Estonia) and Tarmo Vaarmets (Estonia), who all got 7,29 points.
The cartoon competition and exhibition was brought to life in co-operation with KÜSK and EV100 organizing team as a gift to Estonia for its 100th birthday, which will be celebrated in 2018.