TÕN

  • Prindi

12.10. - 23.10. 2022 
toimus
Täiskasvanud
õppija nädal
(TÕN) 

12. – 23. oktoobrini
toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN)

Sillamäe  Viru26  raamatukogus:

  • Raamatunäitus“Õpi tundma Euroopa keeli“Näitus korraldatud eesmärgiga suurendada teadlikkust Euroopa kultuurilisest ja keelelisest mitmekesisusest ning tiivustada inimesi elukestvale keeleõppele.
  • Arvutiabi koolitused seenioridele
  • 12.oktoober  Üle-eestiline täiskasvanuhariduse sündmus“Õpitund 2022”. Teist korda  toimub sel aastal üle-eestiline täiskasvanuhariduse sündmus “Õpitund”, millest on oodatud osa võtma kõik täiskasvanud,kes sooviksid midagi uut õppida. Kutsume üles omandama uusi oskusi, mis võiks elus kasuks tulla. Õppida võib üksi, koos sõprade, töökaaslaste või kogukonnaga. 
  • 12.oktoobril toimub raamatukogus 16.30 – 17.30  Eesti keele suhlusklubi    Vaata fotoalbum >>>  Suhtlusklubi on suunatud täiskasvanutele, kelle keeletase võimaldab juba eesti keeles suhelda  ja kes soovivad eesti keelt eelkõige suuliselt praktiseerida 

TÄISKASVANUTE INIMESTE LOOMING