Näitus "Häälega mõtisklus"

27.08. - 30.09.18.
Bastor Studio
 «Размышления вслух»
Выставка


«Размышления вслух» Bastor Studio  
"Искусство не есть точность, а способ мыслить и выражать себя".
Поль Синьяк (1863-1935),французский художник - неоимпрессионист
 
Каждый художник – это свой взгляд, угол зрения всё на те же, вечные темы: Мир, Жизнь, Природа. Всё является информацией для ума, для размышлений вслух.
Все участники выставки «Размышления в слух» – ученики Bastor Studio, художники от жизни, подкупающе-искренние, со своей точкой зрения. Для кого-то из них важно уметь из красок извлекать звучание цвета в пространстве или вырваться из плена правильности. Для других  же натура — это не только предмет для изображения, но и источник для вдохновения.
Я бесконечно рада тому, что они нашли себя, не растеряв своего истинного назначения – открывать новые горизонты творчества. Искусство студийцев несёт информацию для чувства напрямую, потому что картины написаны ими с самыми хорошими помыслами. И именно поэтому для всех нас большое значение имеет не только то, что сделано на холсте, но и ответное чувство зрителя. 
Ведь свет к нам идет не только от звёзд, но и от всего видимого Мира, включая Мир воображаемый!
Всех студийцев, представивших на выставке свои работы, объединяет одно желание – вовлечь вас, уважаемые зрители, в соавторы, чтобы вы смогли домыслить всё по-своему. Именно поэтому так необходимы нам ваши разглядывания наших размышлений вслух!
 
Илона Матсон,
художник и преподаватель, руководитель Bastor Studio, магистр педагогики.


 
„Häälega mõtisklus“ Bastor Studio
„Kunst ei ole täpsus, vaid viis mõelda ja väljendada iseennast.“
Paul Signac (1863–1935) prantsuse neoimpressionist
 
Iga kunstnik on omapärane pilk, vaatenurk samadele, igavestele teemadele: maailm, elu, loodus. Kõik osutub teabeks ajule ja häälega mõtiskluseks.
Kõik maalinäituse „Häälega mõtisklus“ osalejad on Bastor Studio õpilased, elust inspireeritud kunstnikud, võidukalt siirad ja oma tõekspidamistega.
Nendest mõnele on oluline osata ammutada maalivärvidest ruumilist heli või murda vabaks korrektsuse vangistusest. Teiste jaoks ei ole nende modellid üksnes maali objektideks, vaid loomingulise innustuse allikateks.
Olen ütlemata rõõmus selle üle, et stuudio õpilased on leidnud iseennast oma tõelist kutset kaotamata: avastada loomingu uusi silmapiire.
Stuudio õpilaste kunst kannab teavet otse tunneteni, kuna nende tööd on maalitud parimate mõtetega. Just see on põhjuseks, miks meie kõigi jaoks on ülitähtis mitte ainult see, mis on kujutatud lõuendil, vaid ka vaataja vastutunne. Sest valgus ei tule üksnes tähtedest, vaid ka kogu nähtavast maailmast, kaasaarvatud kujutletavast maailmast!
Kõiki stuudio õpilasi, kes esitavad näitusel oma töid, ühendab sama soov: kaasata Teid, austatud vaatajad, olema kaasautorid, et saaksite meiega kaasa mõtelda omamoodi. Just seetõttu soovime väga Teid vaatama meie häälega mõtisklusi!
 
Ilona Matson
kunstnik Bastor Studio õpetaja ja juhataja pedagoogika magister