Võrumaa kolleegid

  • Печать

Koostööseminar
„Üksainus Eesti on
Võru ja Virumaa
vahel“.  

4.septembril  toimus Sillamäel  Integratsiooni Sihtasutuse toetusel  Võru maakonna rahvaraamatukogude ja Sillamäe raamatukogu koostööseminar „Üksainus Eesti on Võru ja Virumaa vahel“.  

4 сентября при поддержке Фонда  интеграции  в библиотеке Силламяэ состоялся совместный семинар библиотек Вырумаа и Силламяэской библиотеки.