Veebruari raamatunäitus

03.02. - 29.02.2020
Jaan Kross - 100
19.02.1920 – 27.12.2007

Jaan Kross sündis 19. II 1920 Tallinnas, kasvas üles Kalamajas, õppis Westholmi Gümnaasiumis ja Tartu ülikoolis õigusteadust. Alustas luuletamist 1938 gümnaasiumiõpilasena, jätkas seda ülikooliajal. Kirjanduslik debüüt lükkus edasi sõja tõttu, varasemad luuletused avaldas alles 1971 valikkogus „Voog ja kolmpii“ tsüklina „Eilne mees väljas“, mis on üldjoontes arbujalik (näitab vormilist osavust ja intellektuaalset haaret). Sõja-aastail töötas Kross Tallinna Linnapanga sekretärina ja lühiajaliselt sõjaväeasutuse tõlgina. Ta arreteeriti süüdistatuna vastutegevuses saksa võimudele ning istus 1943. a. viis kuud eeluurimisvanglas. 1944-46 töötas ta õppejõuna Tartu ülikoolis, arreteeriti 1948 ning kandis karistust 1948-1954 asumisel Komi ANSV-s ja Krasnojarski krais. Tagasi kodumaale jõudes töötas tõlgina ning esseisti ja luuletajana, hiljem kutselise kirjanikuna. 1958. a-st on ta Kirjanike Liidu liige. Krossi uuenduslik esikkogu „Söerikastaja“ ilmus 1958, neile järgnes 1960-ndail neli luuleraamatut. Krossist kujunes koos Ellen Niidu ja Ain Kaalepiga peamisi luuleuuendajaid, ergastades nii luulet kui ka õhustikku kirjanduse ümber ning põhjustades nn vabavärsipoleemika. Krossi esikkogu tähistas luule ärkamist stalinistlikust talveunest -- see tõi eesti luulesse tagasi vaimukuse, intellektuaalse elevuse ja ühiskondliku satiiri (Ivask 2005: 43). Head olid ka tema järgmised kogud "Kivist viiulid" (1962), "Lauljad laevavööridel" (1966) ja "Vihm teeb toredaid asju" (1969). 1970-ndail pühendus Kross peamiselt proosa kirjutamisele. Ilukirjanduse loomise kõrvalt on Kross eestindanud maailmakirjanduse paremikku ning avaldanud esseistikat (koondatud kogudesse "Vahelugemised"). Ta sai 1971 Eesti NSV teenelise ja 1985 rahvakirjaniku aunimetused, 1981-1989 oli ta KL esimehe asetäitja. 1989 valiti ta TÜ ja 1990 Helsinki ülikooli audoktoriks. J. Kross on mitu korda kandideerinud Nobeli kirjandusauhinnale. Kross oli kolm korda abielus, viimaseks naiseks oli luuletaja Ellen Niit. Jaan Kross suri 27. XII 2007 ja on maetud Tallinna Rahumäe kalmistule.