Mida me teame vaaladest

01.– 28. veebruar
See ongi vaal
Kirjalik viktoriin lastele

 

Kunagi võis vaalu kohata kõigil meredel. Nüüd on neid rohkesti ainult lõunapoolsetes vetes. Põhjapoolsetel meredel jääb vaalu järjest vähemaks. Vaalad ei püsi aasta vältel ühesainsas kohas. Toitu otsides rändavad nad pikki vahemaid. Vaalad toituvad vee pindmistes kihtides ujuvatest pisivähikestest. Poegi imetav sinivaal sööb päevas 4-5 tonni toitu.