Контакт

РАБОТНИКИ
Директор тел. 392 4342
e-mail:kalda12[at]hot.ee
Отдел комплектования
Зав.отделом
тел. 392 4636
tetyana25[at]gmail.com
Завхоз тел. 397 4203
vlad.greip[at]gmail.com
БИБЛИОТЕКА ВИРУ
Отдел обслуживания
Зав. отделом тел. 392 4638
e-mail: slib[at]hot.ee
Абонемент тел. 397 4165
silfil[at]mail.ru
Детский отдел тел. 392 5046
Специалист по краеведению тел. 392 5297
ranna67[at]mail.ru
БИБЛИОТЕКА КАЛДА
Абонемент тел. 397 4138
krk.slib[at]gmail.com
Детский отдел тел. 3924635
Вебдизайн тел. 581 30858
juri.belikov[at]gmail.com