Direktor Elviira Sidorova

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu teenetepreemia 2017

 
Sillamäe Raamatukogu direktor Elviira Sidorova,
 
Aastate pikkuse suur panuse eest Sillamäe Raamatukogu arendamisel tänapäevaseks teeninduskeskkonnaks ja raamatukogudevahelise koostöö edendamine.