Rentimine

Üritustesaal
KALDA RAAMATUKOGU, Kalda 12

Saal (67 m²) asub teisel korrusel Saali ja tehnika (sh projektor, internetiühendus) kasutamise tasu on 8 eurot tund.
Saali kasutajatel on oma üritustel võimalik kasutada raamatukogu tehnilisi abivahendeid:
- sülearvuti
- teler
- DVD mängia
- pabertahvel ja markerid


Üritustesaal
VIRU RAAMATUKOGU, Viru 26

Saal (66,2 m²) asub esimesel korrusel Saali ja tehnika (sh projektor, internetiühendus) kasutamise tasu on 8 eurot tund.
Saali kasutajatel on oma üritustel võimalik kasutada raamatukogu tehnilisi abivahendeid:
- sülearvuti
- teler
- DVD mängia
- pabertahvel ja markerid

Nimetatud teenustasu ei rakendata ülelinnalisi kultuuri-, spordi-, sotsiaal- või noorsooüritusi korraldatavatele linnavalitsuse hallatavatele asutustele ja mittetulundusühingutele, juhtudel kui neid üritusi korraldatakse osavõtjatele (pealtvaatajatele) tasuta ja üritus korraldatakse linnavalitsuse poolt kinnitatud vastava ürituste kava (kalendri) järgi või kui üritus korraldatakse linnavalitsuse poolt.

Info: Elviira Sidorova, tel. 392 4342, e-post kalda12[at]hot.ee

Sillamäe Linnavalitsuse 04.09. 2014 korraldus № 505-k