Puhtuse mõistmine

22.011.2017 
Puhtus meie sees
ja meie ümber

Vestlus tähtsastÜritus kus pakutati teemaline vestlus-esitlus, multifilm, kirjanduse väljapanek.
Meil külas olid Kannuka kooli algklassi õpilased.