Teatri Ilmarine lasteetendus

11.12.2018 
Tantsi, mõisahärra! Tantsi!
Lasteetendus

Teatri Ilmarine lasteetendus 4. klasside õpilastele Kannuka koolidest.
Fotoalbum