Elav klassika-21

Loomekonkursi
„Noored lugema
JUHEND

Sillamäe Raamatukogu (Viru 26)
8.-10. nov. 2021

Konkursi teema on „Loomad raamatutes“

Kõiki esinemisi ja loomingulisi töid hinnatakse neljas vanuserühmas:
1.-3. kl, 4.-6.kl, 7.-9.kl ning gümnaasium ja kutsekool 

            8. november, esmaspäev

            Kategooriad „Art-talent “ ja „Kass kotis“
16:00 Näituse avamine, oma loomingu esitamine
16:30 Kategooria „Kass kotis“
            Osalevad kõik vanusegrupid

           9. november, teisipäev     
           Kategooria „Kõlav sõna“
14:00   Esinevad 1.-3.klassid
16:00   Esinevad 4.-6.klassid

           10. november, kolmapäev   
            Kategooria „Kõlav sõna“ ja „Raamat ühendab peret“
16:00 Esinevad 7.-9.klassid ja vanemad

Kategooriad:
                „Kõlav sõna“
Esitada (sh võõrkeeles) autorite luulet/proosat, näidata stseeni, muusikalavastusi  autorite loomingu järgi.  Plusspunkte annavad lühikesed ajaloolised teated (millal on teos kirjutatud, kellele pühendatud jne). Teose esitamisel võõrkeeles peab olema lisatud tekst eesti või vene keeles.
Esinemise aeg: luuletus/proosa 3-5 min., stseen/muusikalavastus 7 min.   Konkursi tulemuste kokkuvõttes arvestatakse teksti esitamise omapära, diktsiooni, näitlejameisterlikkust, samuti kiidetakse heaks ajalooliste rõivaste kasutamine ja koolivälise teose valik.        
         „Art-talent“
On võimalik esitada vabas tehnikas ja formaadis käsitöö, vähemalt A4 formaadis joonistus ning arvutiesitlus  või  videoklipp.   Saab esitada 1 töö ühelt autorilt või autorite kollektiivilt. Esitlused  ja videoklipid saata elektrooniliselt  raamatukogu e-postile JLIB_HTML_CLOAKING , teised teosed  tuua raamatukokku (Viru 26, Sillamäe) kuni 01.11. k.a.
Teose esitlus ei tohi kesta üle 3 min. Konkursi tulemuste kokkuvõttes arvestatakse  sisu, teemat ja loomingulist avaldamist.    
        „Kass kotis“
Selles kategoorias osaleja saab raamatukogu poolt valitud teose ja esitab selle eelnevalt ette valmistamata.
Konkursi tulemuste kokkuvõttes arvestatakse  teksti esitamise omapära, diktsiooni ja väljendusrikkust.
 
     „Raamat ühendab peret “    
Lapse ja lapsevanema(te) luuletuse, proosa, stseeni või laulu koosesitamine.
Esinemine ei tohi kesta üle 7 min.
Konkursi tulemuste kokkuvõttes arvestatakse teksti esitamise omapära, diktsiooni, näitlejameisterlikkust, samuti kiidetakse heaks ajalooliste rõivaste kasutamine ja koolivälise teose valik.
 

Lisainformatsioon
Raamatukogu veebileht www.slib.ee
tel  392 4638 –Tatiana Borisova