Laulame koos

24.09.2022 
Vanu armastatud eesti ja vene laule

Projekti KOGU EESTI LOEB raames andsid Sillamäe Raamatukogus kontserdi   OLGA EINASTO ja ELMET  NEUMANN.

Vaata fotoalbum >>>

Olga Einasto on Eesti raamatukogundustegelane, giid ja kultuuritegelane.
Olga Einasto lõpetas 1986. aastal Moskva Riikliku Kultuuriinstituudi raamatukogunduse ja bibliograafia erialal (cum laude). 2005. aastal kaitses ta Tartu Ülikoolis magistrikraadi kultuurikorralduses tööga "Ülikooli raamatukogu teenuse kvaliteedi monitooring kasutaja tolerantsustsoonis". 2016. aastal kaitses ta Tartu Ülikoolis doktoritöö teemal "Academic Library E-service Quality and Working User: Conceptual Model / Raamatukogu e-teenuse kvaliteet ja kasutaja: kontseptuaalne mudel".
Alates 2000. aastast on Olga Einasto Tartu Ülikooli Raamatukogu teenindusosakonna juhataja, samuti on ta pikaajaline Tartu linna giid ja Tartu Giidide Ühingu juhatuse liige, Prima Vista kirjandusfestivali venekeelse programmi koordinaator ja Tartu vene kultuurielu edendaja. Ta on ka osalenud Tartu parima teenindaja konkursi korraldustöös.